Prabhu Yeshu Khristachi Mandali, Pune

http://www.prabhuyeshukhristachimandali.blogspot.in

Thursday, 2 May 2013

Pastor Rahul Mane
प्रभू येशु ख्रिस्ताची मंडळी, पुणे 
यांच्या सभेत अग्निस्तंभ उतरल्याचे अद्भूत चमत्कार 

ONLY BELIVE (फक्त विश्वास)

मोझेसने पाहिलेला अग्निस्तंभ ……
The Piller Fier saw by 'Moses'.........विलिअम ब्रान्हाम यांच्यावर सुपर न्याचरल पावर अग्निस्तंभ उतरला. 
The Super Natural Piller Fier has came on William Branham.
     पास्टर राहुल माने   


   

रात्री १ १  वाजता अग्निस्तंभ उतरून आला . 
                                                  The Piller fire has came at 11 pm 

                    
                              वरशिप आराधना मध्ये अग्निस्तंभ उतरुन आला . (जीवन आत्मा ) 
The Piller fire has came on worship aradhana (Soul of Life)

                                                
 
 
 अग्निस्तंभ डाव्या खांदयावर उतरून आला . 
 The Piller fire has came on left shoulder  
 


                                                   अग्निस्तंभ  मधल्या ड्रमवर उतरून आला .  
The Piller fire has came on drums.स्तुती आराधना मध्ये अग्निस्तंभ उतरून आला. 
The Piller fire has came on Stuti Aradhana.पास्टर राहुल माने यांचे कुटुंब 
The Family of Pastor Rahul Maneअग्निस्तंभ ग्लासवर उतरून आला. 
The Piller fire has came on the glass.प्रभु येशु ख्रिस्ताच्या फ्रेमवर अग्निस्तंभ उतरून आला. 
The Piller fire has came on the portrait of Prabhu Yeshu Khrist 

स्तुती आराधनेमध्ये अग्निस्तंभ उतरला. 
The Piller Fier has came in Stuti Aradhana.
 
लग्नामध्ये संदेश देताना लोकसमुदायात उतरलेला अग्निस्तंभ. 
The Piller Fier has came into the wedding ceremony in wedding crowd.